Thứ sáu, 20 tháng tư 2018(GMT+7) Đăng Ký  Đăng Nhập
 
 | Trang chủ » Tin tức CADS

Tin tức chi tiết      
Cty CP Sơn Hải Phòng chính thức đưa vào khai thác sử dụng phần mềm Quản trị Doanh nghiệp CADS ERP  (24/12/2012 7:57:46 CH)

Sau 3 tháng cài đặt, chạy thử Phần mềm Quản trị Tổng thể Doanh nghiệp CADS ERP. Ngày 1/1/2012 Công ty CP Sơn Hải Phòng chính thức đưa CADS ERP vào khai thác sử dụng tại tất cả các phòng ban, nhà máy sản xuất, cửa hàng bán lẻ của Doanh nghiệp. Các phân hệ được chuyển giao của CADS ERP bao gồm: Quản lý nhân sự, Quản lý chấm công tự động, Kế hoạch sản xuất, Quản lý Vật tư, Quản lý kho, Quản lý chất lượng QA, Quản lý bán hàng, Quản lý thị trường Marketing, Quản lý bán lẻ (tại cửa hàng), Quản lý tài chính kế toán, Hệ thống báo cáo xem trực tuyến qua Internet, Hệ thống tự động gửi báo cáo tình hình kinh doanh hàng ngày vào mail của ban lãnh đạo.

 

Các quy trình của phần mềm Quản trị Tổng thể Doanh nghiệp CADS ERP chuyển giao tại Công ty CP Sơn Hải Phòng

Phòng Nhân sự:

Chấm công bằng thẻ từ, thẻ quang: Chương trình cho phép chấm công theo sản phẩm, chấm công theo thời gian hhoặc có thể kết hợp các loại hình chấm công với nhau để có thể theo dõi một cách tổng thể quá trình chấm công của nhân viên. Quản lý hồ sơ, cán bộ công nhân viên. Tính lương sản xuất

Phòng kỹ thuật:

·         Quản lý (xây dựng) mã hàng hóa, vật tư, thành phâm: Tạo mới các mã vật tư, hàng hóa, thành phẩm trong phân mềm

·         Xây dựng hệ thống định mức sản phẩm trong phần mềm

·         Lập lệnh sản xuất (lệnh xuất khoa) trong phần mềm: Căn cứ vào định mức sản xuất, Hàng ngày phòng Kỹ thuật sẽ lập Lệnh sản xuất để xuất vật tư xuống xưởng sản xuất. Lệnh sx sẽ có các thông tin chính như: Số định mức, Số lệnh SX, Mã sản phẩm, Số lượng sản xuất, Mã vật tư, ĐVT, số lượng tồn theo Định mức, Số lượng tồn thực tế, Số lượng ĐM, Số lượng xuất thực tế. Chú ý: Khi lập lệnh sản xuất chỉ cần gõ Số định mức chương trình sẽ tự động lấy các thông tinh của định mức sản xuất vào phiếu lệnh sản xuất. Trong quá trình lập lệnh sản xuất, người dùng có thể thêm hoặc bớt mã vật tư và số lượng xuất.

 Phòng Kế hoạch vật tư:

·         Lập đơn hàng mua (Purchase Order)

·         Lập phiếu nhập kho vật tư từ các nhà cung cấp

·         Lập phiếu nhập kho hàng hóa, vật tư nhập khẩu

·         Kiểm tra xác nhận, chốt phiếu lệnh xuất kho (lệnh sản xuất) kế thừa số liệu từ phòng kỹ thuật. Chốt lệnh sản xuất: Mục đích kiểm tra và xác nhận lệnh sản xuất, sau đó in chứng từ lệnh sản xuất. Bước chốt này sẽ là tiếp theo quy trình Lập lệnh sản xuất của phòng Kỹ thuật. Trong trường hợp phòng vật tư đã chốt thì lệnh sản xuất của phòng kỹ thuật sẽ không được phép sửa. Nếu muốn sửa, phòng vật tư phải bỏ chốt số liệu.

·         Xuất vật tư phụ, công cụ dụng cụ vào sản xuất: chức năng này giúp phòng Kế hoạch vật tư có thể tự xuất vật tư phụ, công cụ dụng cụ vào sản xuất mà không cần thông qua Lệnh sản xuất (lệnh xuất kho) từ phòng kỹ thuật.

·         Xuất điều chuyển kho hàng (hàng hóa, vật tư, thành phẩm)

·         Phiếu xuất ghép bộ

Phòng Kiểm tra chất lượng QA:

Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm, thành phẩm nh

Kho:

·         Kho tham gia vào quy trình nhập - xuất vật tư, hàng hóa, thành phẩm. Mục đích theo dõi nhập xuất tồn kho tức thời, chính xác. Khi thủ kho chốt số liệu thì hệ thống mới trừ tồn kho.

·         Theo dõi nhập vật tư: Sau khi phòng vật tư lập phiếu nhập vào hệ thống phần mềm, phiếu nhập sẽ được chuyển xuống kho, thủ kho sẽ kiểm tra và chốt số liệu.

Phòng thị trường:

·         Quản lý hợp đồng, dự án

·         Xây dựng danh mục Loại doanh thu phục vụ cho công tác thống kê

·         Xây dựng danh mục: Mục đích sử dụng

·         Xác định chi phí bản quyền cho các mã sản phẩm

·         Danh mục đại lý, tỉnh thành

·         Quản lý đơn đặt hàng của khách hàng: Khi khách hàng gọi điện hoặc fax yêu cầu đặt hàng, phòng thị trường tiến hành lập đơn hàng bán vào trong hệ thống phần mềm. Sau khi trao đổi cụ thể với khách hàng hoặc fax đơn hàng cho khách hàng xác nhận, phòng thị trường sẽ tiến hành chốt số liệu (xác nhận chính thức đơn đặt hàng). Dữ liệu cập nhật trên đơn hàng phải được khai báo đầy đủ nhằm mục đích khai thác dữ liệu, báo cáo sau này của phòng thị trường.

Cửa hàng bán lẻ:

Bán hàng, xuất hóa đơn GTGT, kết nối truyền số liệu bán hàng về Công ty

Phòng bán hàng:

·         Tiến hành lập và in hóa đơn bán hàng

·         Xuất hóa đơn theo đơn hàng từ bên phòng thị trường

·         Chuyển hóa đơn sang bộ phòng Kế toán để kiểm tra và định khoản tài khoản, chốt số liệu chuyển vào sổ cái để lên báo cáo.

Phòng Kế toán:

Gồm 7 phần hành: Kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng, hoàn ứng); Kế toán công nợ phải thu; Kế toán công nợ phải trả; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định; Kế toán chi phí giá thành; Kế toán tổng hợp.

Hệ thống xem báo cáo trực tuyến qua Internet: Có thể truy cập xem báo cáo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, từ bất kỳ thiết bị nào (any time, any where, from any device).

Hệ thống gửi e-mail tự động: Hàng ngày căn cứ vào cấu hình khai báo (gửi giờ nào, gửi cho những ai), hệ thống mail server của CADS ERP sẽ tự động tổng hợp tình hình kinh doanh của doanh nghiệp gửi vào e-mail của ban lãnh đạo.

 

Số lần xem: 4164
<< Trở lại
Các tin Tin tức CADS khác
Tin khác
Triển khai giải pháp Quản trị Doanh nghiệp CADS ERP tại trường Song ngữ Lạc Hồng   (31/05/2016 10:15:03 SA)
Triển khai Phần mềm Văn phòng điện tử CADS Office công nghệ đám mây cho Cty Hoàng Hưng HTD   (02/06/2016 9:23:48 SA)
Bàn giao Phần mềm Kế toán CADS Business tại Cty Kho vận và Dịch vụ Thương mại (Vinatranco)   (13/07/2015 6:17:49 CH)
Chuyển giao phần mềm Văn phòng Điện tử CADS E-OFFICE cho Cty Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội Hapharco   (02/10/2014 10:58:54 CH)
Ngày 30/06/2014 CADS bàn giao Phần mềm Quản trị DN CADS ERP cho Cty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà   (17/07/2014 4:04:26 CH)
Ngày 21/04/2014 CADS tiến hành bàn giao phần mềm Văn phòng điện tử CADS Office cho HIKARI Việt Nam   (19/06/2014 2:47:25 CH)
Nghiệm thu thanh lý bàn giao phần mềm Quản trị doanh nghiệp CADS Business cho Cty Dược phẩm Hapharco   (18/08/2013 10:16:01 SA)
Cung cấp Phần mềm Quản trị tổng thể Doanh nghiệp CADS ERP cho Cty Thiết bị Giáo dục Đồ chơi Tràng An   (24/12/2012 8:10:48 CH)
Cung cấp PM Quản trị nguồn nhân lực CADS HRM cho Cty CP Đầu tư Xây dựng Giao thông Phương Thành   (24/12/2012 8:11:32 CH)
Cung cấp Phần mềm Kế toán đặc thù phân phối dược phẩm CADS Fianance cho Chi nhánh 5 - Hapharco   (03/01/2013 11:40:08 SA)
Các doanh nghiệp cài đặt CADS Accounting 12 trong tháng 8/2012   (24/12/2012 8:01:46 CH)
Cung cấp phần mềm CADS FINANCE cho Công ty CP Mai Linh Đông Đô   (24/12/2012 8:07:12 CH)
Cung cấp phần mềm Quản trị Tài chính Kế toán CADS FINANCE Online cho Công ty Bình Anh và 3 Chi nhánh   (24/12/2012 8:08:40 CH)
CADS thiết kế phần mềm Hoạt động và Quản lý cung ứng Dược phẩm cho Cty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế HN   (24/12/2012 8:10:07 CH)
Cung cấp phần mềm Quản trị Nhân sự CADS HRM cho Cty CP Truyền thông VMG   (11/04/2012 9:48:01 SA)
CADS thông báo cập nhật Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa   (29/03/2012 5:06:10 CH)
Hoàn thành việc chuyển giao phần mềm Quản trị Sản xuất CADS MRP tại Cty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà   (29/03/2012 11:46:49 SA)
Phần mềm CADS cập nhật phân hệ quản lý tự tạo và in hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính   (25/12/2010 6:58:55 CH)
Chuyển giao phần mềm CADS 2010 cho Các Tập đoàn, Tổng Công ty Xây dựng   (07/10/2010 3:53:08 CH)
Giải pháp Phần mềm kế toán CADS 2010 cho Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ   (07/07/2010 11:17:26 SA)
Cung cấp phần mềm CADS 2010 cho TCty Miền Trung   (01/03/2010 3:10:19 CH)
Giải pháp phần mềm kế toán CADS cho các doanh nghiệp SX bao bi, SX Vật liệu XD   (09/06/2009 9:40:13 SA)
Giải pháp phần mềm kế toán CADS dành cho các Doanh nghiệp Xây lắp   (04/06/2009 11:18:12 CH)
Giải pháp phần mềm kế toán CADS dành cho các Doanh nghiệp Kinh doanh Dược phẩm   (04/06/2009 1:16:06 CH)
Bàn giao Phần mềm Bán hàng mã vạch cho hệ thống của hàng bán lẻ của Cty Văn phòng phẩm Hồng Hà   (29/05/2009 4:41:29 CH)
Tập huấn sử dụng phần mềm Kế toán CADS tại Cty CP Du lịch Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Vungtau Tourist)   (27/11/2008 12:43:50 SA)
Cung cấp phần mềm Kế toán tại Cty CP Xuất khẩu Nông Sản Ninh Thuận (Nitagrex)   (26/11/2008 2:27:34 CH)
CADS cung cấp phần mềm Kế toán cho Công ty Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   (10/11/2008 5:09:07 CH)
Cung cấp giải pháp phần mềm Quản lý kho, bán hàng và Kế toán tại Cty CP Bột Giặt NET   (30/10/2008 2:07:16 SA)
Bàn giao phần mềm Quản trị tổng thể doanh nghiệp CADS ERP cho Công ty In Tài Chính - Bộ Tài chính   (09/09/2008 10:28:01 CH)
Giải pháp phần mềm Kế toán CADS cho ngành Sản xuất chế biến, XK Thủy Sản tại Công ty CP Hải Việt   (08/10/2008 3:01:48 CH)
Cung cấp phần mềm Kế toán cho Cty Sơn tàu biển VINASHIN   (06/09/2008 9:12:30 SA)
Cung cấp phần mềm Bán hàng mã vạch cho 16 cửa hàng của Công ty CP VPP Hồng Hà   (07/09/2008 12:13:07 CH)
Triển khai phần mềm CADS SQL .Net tại Tradoco   (07/09/2008 2:09:45 CH)
Cung cấp CADS Accounting 2008 cho Cty Cấp nước Môi trường & ĐT Đồng Tháp   (02/09/2008 11:36:44 CH)
CADS tham gia hội trợ phần mềm Softmart 2006 tại TP. Hồ Chí Minh   (05/09/2008 11:03:39 SA)
Cập nhật quyết định 15/2006/QĐ-BTC cho các phiên bản phần mềm kế toán CADS   (03/05/2008 11:47:55 SA)
Cập nhật thông tư số 23/2005/TT-BTC vào Phần mềm Kế toán   (03/05/2008 11:40:38 SA)
Nâng cấp CADS Accounting.Net cho 16 Công ty thành viên Khu QLĐB II - Cục Đường bộ Việt Nam   (04/09/2008 12:11:17 SA)
       
Tải miễn phí CADS      
Liên hệ trực tiếp CADS      
Hotline : 090 342 2198090 342 2198
E-mail : sale@cads.com.vn

Liên hệ trực tuyến

 Hỗ trợ kỹ thuật
ĐT hỗ trợ: (04) 3641 3449,
36411279
Liên hệ trực tuyến   Hỗ trợ sử dụng 1
Liên hệ trực tuyến   Hỗ trợ sử dụng 2
Liên hệ trực tuyến   Hỗ trợ sử dụng 3
VP Hà Nội
Liên hệ trực tuyến   Kinh doanh 1
Liên hệ trực tuyến   Kinh doanh 2
Liên hệ trực tuyến   Kinh doanh 3
VP TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 3914 3786,
3511 0541
Liên hệ trực tuyến   Hỗ trợ sử dụng 1
Liên hệ trực tuyến   Hỗ trợ sử dụng 2
Liên hệ trực tuyến   Kinh doanh 1
Liên hệ trực tuyến   Kinh doanh 2
© 2007 Bản quyền thuộc về CADS
VP Hà Nội: Số 2, M6A, TT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm , Q. Hoàng Mai - Tel: (04) 3641 3449   3641 1279 Fax: (84-04) 3641 1279 - E-mail: info@cads.com.vn
VP TP. Hồ Chí Minh: 97 Nguyễn Công Trứ,  P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1 - Tel: (08) 3914 3786 Fax: (84-08) 3914 3787 - E-mail: sale@cads.com.vn
® Ghi rõ nguồn "cads.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Phát triển và Thiết kế bởi CADS Software
Số lượt truy cập: